От 16ти май 2016г. МЦРСМ - Варна сключи договор с РЗОК и извършва физиопроцедурни услуги с направления от личен лекар или специалист.


И през 2020г. МЦРСМ - Варна продължава работата си по програми "Аз успявам" - за деца с наднормено тегло и "Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и лечение на гръбначните изкривявания".

В тях могат да участват деца от IV-ти групи на детските градини и ученици от всички учебни заведения на територията на Община Варна.

Заниманията с целевите групи са безплатни. За повече информация се свържете с нас на тел: 052/613781 или 052/613782.