От 01.11.2023 г. в МЦРСМ - Варна работи здравен психолог. Оказва се психологическа помощ и подкрепа в следните направления:

 • при спортисти - подобряване на резултатите чрез засилване на мотивацията, целеполагането, уменията за работа в екип, връзката между личностните характеристики и представянето;
 • при деца с наднормено тегло - за редуциране на негативните психологически ефекти от затлъстяването;
 • при хора с хронични заболявания - за интегриране на болестта и повишаване качеството на живот;
 • при преодоляване на житейски кризи;

 • Работното време на здравния психолог е определено за понеделник, вторник, четвъртък и петък, от 14:00ч до 16:00ч.


  ---

  От 03.07.2023г. МЦРСМ - Варна започва да работи по общинска програма „Хипотерапия на деца с увреждания и проблеми в развитието“.

  В нея могат да участват деца до 15 годишна възраст с доказани от специалисти заболявания. Индивидуалната хипотерапия се провежда на конна база Виница по предварително утвърден график.

  Заниманията с тази група са безплатни. Прегледите и приемане на документи се извършват от понеделник до четвъртък от 8:00ч до 15:00ч, а петък - от 08:00ч до 12:00ч. За повече информация се свържете с нас на тел: 052/613781 или 052/613782.

  Записване за програми „Аз успявам“ и „Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и лечение на гръбначните изкривявания“ може да направите на телефон 0894 660 242.

  ЗАНИМАНИЯТА ПО ВСИЧКИ ПРОГРАМИ СА БЕЗПЛАТНИ.