От 16ти май 2016г. МЦРСМ - Варна сключи договор с РЗОК и извършва физиопроцедурни услуги с направления от личен лекар или специалист.


И през 2022г. МЦРСМ - Варна продължава да работи по общинска програма "Хипотерапия на деца с увреждания и проблеми в развитието".

В нея могат да участват деца до 15 годишна възраст с доказани от специалисти заболявания. Индивидуалната хипотерапия се провежда на конна база Виница по предварително утвърден график.

Заниманията с тази група са безплатни. Прегледите и приемане на документи се извършват понеделник и вторник от 8:00ч до 15:00ч, а петък - от 08:00ч до 12:00ч. За повече информация се свържете с нас на тел: 052/613781 или 052/613782.