Историческа справка на МЦРСМ I Варна ЕООД


МЦРСМ I Варна ЕООД се явява наследник на диспансера по спортна медицина, започнал работа преди 60 години, като кабинет по надзор на физкултурата. Преминал през всички етапи – ОМФД, ОДСМ и ДСМ той се явява бастион на спортната медицина в региона, а сега и в България.

В диспансера са работили добри професионалисти, едни от водещите в спортната медицина в България. Доц. д-р П.Минков, доц. Димитров, д-р Коев, д-р Хартман, Нушева и много други лекари, методисти ЛФК и мед. сестри. През 2000г със заповед на министъра на Здравеопазването и с решение на Общински съвет Варна диспансерът по спортна медицина бе преобразуван в Медицински център за рехабилитация и спортна медицина за специализирана извънболнична помощ със 100% общинска собственост.

С реорганизацията се промени и профила на извършваните медицински услуги. Освен задължителните профилактични медицински прегледи на активно спортуващите се увеличиха рехабилитационните услуги. Създаде се модерно звено по физиотерапия и рехабилитация. Увеличи се обема на работа с децата с гръбначни изкривявания и наднормено тегло.

В центъра работят 4 лекари – 1 педиатър, 1 спортна медицина, 1 физиотерапевт, 1 невролог. Кабинетите са оборудвани с необходимата апаратура, за да могат да извършват качествени медицински услуги.