Кинезитерапия и рехабилитация

д-р Дочка Михайлова
рех. Илиана Георгиева
рех. Таня Иванова
рех. Мариана Иванчовска
рех. Красимира Йорданова
рех. Чудомира Славова
рех. Траяна Асенова
рех. Денислава Ганчева


От 16ти май 2016г. МЦРСМ - Варна сключи договор с РЗОК и извършва физиопроцедурни услуги с направления от личен лекар или специалист.
В медицинския център се лекуват спортисти от различни видове спорт, предимно със спортни травми – контузии, навяхване, изкълчване, фрактури, разтежения на сухожилия, радикулити, дископатии, периартрити.
Използват се различни физиопроцедури – солукс, кварц, магнит, ултразвук, различни електропроцедури (електрофреза, средночестотни и нискочестотни токове).
Провежда се и рехабилитация при спортисти след различни оперативни интервенции, като най-чести са пластика на предна кръстна връзка на колянна става, операции на странични коленни връзки и менискуси. Чести са и операциите на раменна става: предна нестабилност, луксации.
Провежда се и рехабилитация при счупване на кости на горен и долен крайник с контрактура на различни стави (обездвижване).
Наред с лечебната физкултура, физиопроцедури при тези заболявания се провежда и електростимулация на хипотрофиралата мускулатура и електростимулация при травматично увреждане на нерв.

Нервни болести

Периодични медицински прегледи

д-р Красимира Чобанова
м.с. Донка Радева


Според изискванията на Наредба № 8 на МЗ, в кабинета се извършват задължителни периодични прегледи на спортисти, включващи обстоен вътрешен преглед и електрокардиографско изследване.
Медицинският преглед включва:
- Клиничен медицински преглед
- ЕКГ
- Антропометрични показатели
- Клинико-лабораторни изследвания
- Функционална диагностика
- Заключение за спортно тренировъчна дейност
В кабинета се извършват и прегледи и консултации на отклонения и заболявания на нервната система.
От възможностите, които предлагаме, могат да се възползват не само спортисти, но и граждани.

Педиатрия

Периодични медицински прегледи и функционална диагностика

д-р Христо Кьосев
д-р Иво Тодоров
м.с. Жанета Ганчева


В кабинета се извършват прегледи в обем и изисквания съобразно наредба № 8 на МЗ. Те се вписват в медицинска документация приложение №2 на лечебното заведение.

Медицинският преглед включва:
- Клиничен медицински преглед
- ЕКГ
- Антропометрични показатели
- Клинико-лабораторни изследвания
- Функционална диагностика
- Заключение за спортно тренировъчна дейност

В кабинета се дават:
- спортно медицинска консултация по отношение на практикувания спорт
- препоръки при дадени здравословни състояния за вид спорт
- препоръки за корекции в тренировъчният процес, според здравословното и физическо състояние на спортуващия
- консултации по отношение на физикалното и медикаментозното възтановяване
- консултация за ранна диагностика и лечение на деца с наднормено тегло

Кабинетът „Функционална дейност” разпола със следната апаратура:
Кардиодихателен анализатор „Космед” - използва се за функционално изследване на високоразрядни спортисти от града и района. От тях личат максималната кислородна консумация; ватово натоварване; кислороден пулс и вентилация, което показва функционалната работоспособност на спортистите.
Анализатор на телесен състав „Танита”, с който отчитаме 9 показатели. Те дават данни за мускулната маса, мастната тъкан, водата и сухото костно вещество в човешкото тяло, изразени в проценти. С „Танита” се провеждат етапни изследвания на децата от I до VIII клас, включени в програмата на Община Варна „Аз успявам” с наднормено тегло. Тези изследвания са безплатни за учениците, включени в групи от варненските училища.
Ергометър „Кетлер” – с него се проверява функционалната годност на всички спортуващи по време на периодичните, годишни, медицински прегледи.
В кабинета „Функционална дейност” се извършват профилактични и годишни периодични медицински прегледи, съгласно наредва 8 на МЗ за хората, занимаващи се активно със спортна дейност. Допълнително в кабинета се провеждат и етапни функционални изследвания на високоразрядни спортисти в зависимост от цикъла на подготовка.
Ехограф „Сименс”

Лечебна физкултура

рех. Илиана Георгиева
рех. Таня Иванова
рех. Мариана Иванчовска
рех. Красимира Йорданова
рех. Чудомира Славова
рех. Траяна Асенова
рех. Денислава Ганчева


В кабинета по Лечебна физкултура в МЦРСМ гр. Варна се провежда оздравителна гимнастика на групи от деца, включени в 2те Общински програми:
- за наднормено тегло „Аз успявам”
- за гръбначни изкривявания „Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и лечение на гръбначните изкривявания”
Заниманията на учениците от I – VIII клас, които са включени в програмите, са напълно безплатни.
Упражненията по ЛФК продължават 15 дни и представляват комплекс от упражнения и механотерапия с дозирано времетраене.

Кабинета разполага със следните уреди:
Бягаща пътека, 2 велоергометъра, крос тренажор, 2 степера и др., които се използват от децата, включени в двете програми.

Мануална терапия и лазертерапия

д-р Дочка Михайлова


В този кабинет се извършват прегледи предимно на спортисти, но също така и на граждани с контузии, навяхване, изкълчване, фрактури, разтежения на сухожилия, радикулити, дископатии, периартрити.

Лечението се провежда по метода на мануалната терапия и лазертерапията.
Кабинетът има сключен договор с НЗОК. Приемат се за прегледи и лечение граждани освен с направления и срещу заплащане.

Спортна медицина

В кабинет “Спортна медицина” се провеждат задължителни начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи спортна дейност с цел установяване здравословното и функционално състояние на лицата, които желаят да упражняват вид спорт, за да се изключат заболявания и противопоказания за спортна дейност.
В кабинет "Спортна медицина" се приемат спортисти и граждани за прегледи и лечение със спортни и битови, остри и хронични мекотъканни костни травми и заболявания.
Дават се препоръки за двигателен режим във възстановителния период. Извършват се спортно-медицински консултации за насочване на деца към определен вид спорт. Предледите за спортисти са безплатни, а за гражданите - платени.

В кабинета по спортна медицина се дават:
- спортно медицинска консултация по отношение на практикувания спорт
- препоръки при дадени здравословни състояния за вид спорт
- препоръки за корекции в тренировъчният процес, според здравословното и физическо състояние на спортуващия
- консултации по отношение на физикалното и медикаментозното възтановяване
- консултация за ранна и правилна диагностика на гръбначните изкривявания на подрастващите и насочването им към включване в Общинска програма "Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и лечение на гръбначните изкривявания".

Във връзка със съвместната програма на Община Варна и МЦРСМ "Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и лечение на гръбначните изкривявания" се правят плантографски изследвания на деца и подрастващи, с единствения по рода си подоскоп "Global Postular System".
За всички тях, благодарение на Община Варна, изследванията и консултациите са безплатни.


Кабинети


Кинезитерапия и рехабилитация

Кинезитерапия и рехабилитация

Кинезитерапия и рехабилитация


Нервни болести


Педиатрия

Функционална диагностика

Педиатрия

Педиатрия


Лечебна физкултура

Лечебна физкултура


Мануална терапия и лазертерапия

Мануална терапия и лазертерапия


Спортна медицина

Спортна медицина