д-р Христо Кьосев - управител

Специалист: Педиатър

д-р Дочка Михайлова

Специалист: Физиотерапия

д-р Красимира Чобанова

Специалист: Невролог

д-р Иво Тодоров

Мария Попадийна

Специалист: Психолог

ф-р Диана Василева

м.с. Петя Добрева

м.с. Жанета Ганчева

м.с. Донка Радева

м.с. Людмила Иванова

Таня Иванова

Рехабилитатор

Илиана Георгиева

Рехабилитатор

Мариана Иванчовска

Рехабилитатор

Красимира Йорданова

Рехабилитатор

Чудомира Славова

Рехабилитатор

Траяна Асенова

Рехабилитатор

Денислава Ганчева

Рехабилитатор

Силвия Митева

Лаборант

Златка Петкова

организатор административна дейност

Анастас Костов

шофьор снабдител

Виолета Пейчева

санитарка