д-р Христо Кьосев - управител

Специалист: Педиатър

д-р Христо Йорданов

Специалист: Физиотерапия

д-р Веселина Жекова

Специалист: Физиотерапия

д-р Красимира Чобанова

Специалист: Невролог

д-р Светомир Михайлов

Специалист: Невролог

д-р Явор Пенев

д-р Иво Тодоров

ф-р Диана Василева

м.с. Десислава Янева

м.с. Петранка Ковачева

м.с. Венета Атанасова

м.с. Боряна Чолакова

м.с. Петя Добрева

м.с. Радослава Петрова

Таня Иванова

Рехабилитатор

Илиана Георгиева

Рехабилитатор

Мариана Иванчовска

Рехабилитатор

Красимира Йорданова

Рехабилитатор

Сирма Дичева

Рехабилитатор

Христо Юнаков

Рехабилитатор

Чудомира Славова

Рехабилитатор

Силвия Митева

Лаборант

Златка Петкова

организатор административна дейност

Анастас Костов

шофьор снабдител